Y Drenewydd

Dyma adfeilion Eglwys Santes Fair ar lan yr afon Hafren gyda bedd Robert Owenyn y gerddi.

 

Cofgolofn enwog Robert Owen yng ngerddi heddychlon Stryd Shortbridge.

RO 249th - photos of garden on 14th May 2020 (3)

Afon hardd yr Hafren

 

Amgueddfa Tecstilau hynod ddiddorol y Drenewydd, yn adeilad gwreiddiol gwehyddion y gwŷdd llaw

 

Am fwy i’w weld yn y Drenewydd, ewch i www.newtown.org.uk

 

Share this with a friend to promote the Robert Owen Museum today. Thanks.