Y Drenewydd

Dyma adfeilion Eglwys Santes Fair ar lan yr afon Hafren gyda bedd Robert Owenyn y gerddi.

Cofgolofn enwog Robert Owen yng ngerddi heddychlon Stryd Shortbridge.

Statue of Robert Owen

Afon hardd yr Hafren

Amgueddfa Tecstilau hynod ddiddorol y Drenewydd, yn adeilad gwreiddiol gwehyddion y gwŷdd llaw

Newtown Textile museum

Am fwy i’w weld yn y Drenewydd, ewch i www.newtown.org.uk