Amgueddfa

Robert Owen 1771-1858

Ganwyd Robert Owen yn y Drenewydd yn 1771. Ef yw tad y mudiad cydweithredol bydeang ac arloesydd addysg babanod ac amodau gweithio gwell i bawb. Mae’r amgueddfa’n dathlu bywyd a syniadau Owen yn y dref lle cafodd ei eni a’i farw.
Gweler hanes mab y cyfrwywr o’r Drenewydd ddaeth yn ddiwydiannwr cyfoethog ac yn un o ddiwygwyr cymdeithasol enwocaf ei oes. Dysgwch sut y gwnaeth Owen wella bywyd y bobl gyffredin a sut mae ei syniadau yn parhau yn bwysig.

Sut i ddod o hyd i amgueddfa Robert Owen

Mae Amgueddfa Robert Owen yn yr adeilad ffrâm bren trawiadol, gyferbyn â Chloc y Dref. Mae’r amgueddfa ar y llawr gwaelod. Gellir gosod rampiau i alluogi mynediad i gadeiriau olwyn. Mwy o wybodaeth hygyrchedd

Mae mynediad am ddim ond croesewir cyfraniadau.

 

Mae dau faes parcio o fewn pellter cerdded hawdd.  Mae’r amgueddfa 10 munud ar droed o’r orsaf reilffordd. Mae gwasanaethau bws Traws Cymru yn gwasanaethu’r Drenewydd yn dda.

Oriau agor

Dyddiau: Dyddiau’r Wythnos – rhwng 11am a 3pm

Wedi’i agor gan Gyngor Tref Y Drenewydd  a Llanllwchaiarn    sy’n agor eu man gwasanaeth yn yr un adeilad.

Co-op logo

Diolchwn i’r Co-operative Group Ltd am eu nawdd i’n gwefan newydd.

Maen nhw’n dweud, “Mae lle Robert Owen yn y mudiad cydweithredol yn sylfaenol.”

 

Darganfyddwch fwy am y Drenewydd hanesyddol

Share this with a friend to promote the Robert Owen Museum today. Thanks.
Translate »
error: Website content is protected.. Please contact us for permission to use any text or image from this website. Thank you.
Scroll to Top Skip to content