Amgueddfa

Robert Owen 1771-1858

Ganwyd Robert Owen yn y Drenewydd yn 1771. Ef yw tad y mudiad cydweithredol bydeang ac arloesydd addysg babanod ac amodau gweithio gwell i bawb. Mae’r amgueddfa’n dathlu bywyd a syniadau Owen yn y dref lle cafodd ei eni a’i farw.
Gweler hanes mab y cyfrwywr o’r Drenewydd ddaeth yn ddiwydiannwr cyfoethog ac yn un o ddiwygwyr cymdeithasol enwocaf ei oes. Dysgwch sut y gwnaeth Owen wella bywyd y bobl gyffredin a sut mae ei syniadau yn parhau yn bwysig.

Sut i ddod o hyd i amgueddfa Robert Owen

External building with children dancing on birthday

Mae Amgueddfa Robert Owen yn yr adeilad ffrâm bren trawiadol, gyferbyn â Chloc y Dref. Mae’r amgueddfa ar y llawr gwaelod. Gellir gosod rampiau i alluogi mynediad i gadeiriau olwyn. Mwy o wybodaeth hygyrchedd

Mae mynediad am ddim ond croesewir cyfraniadau.

 

Mae dau faes parcio o fewn pellter cerdded hawdd.  Mae’r amgueddfa 10 munud ar droed o’r orsaf reilffordd. Mae gwasanaethau bws Traws Cymru yn gwasanaethu’r Drenewydd yn dda.

Oriau agor

COVID-19 / CORONAVIRUS ANNOUNCEMENT

“In line with the latest UK Government guidance, the Robert Owen Memorial Museum will be closed from Monday 23 March until further notice. Thank you for bearing with us at this difficult time.”

Enter the museum sign

Virtual tour. Enter the museum today online

 

Co-op logo

Diolchwn i’r Co-operative Group Ltd am eu nawdd i’n gwefan newydd.

Maen nhw’n dweud, “Mae lle Robert Owen yn y mudiad cydweithredol yn sylfaenol.”

 

Darganfyddwch fwy am y Drenewydd hanesyddol

 

 

Share this with a friend to promote the Robert Owen Museum today. Thanks.
繁體中文 English Français Deutsch Polski Cymraeg
error: Sorry - content is protected.. Please contact us for permission to use any text or image.
Scroll to Top Skip to content